Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Ο εκπαιδευτικός όμιλος DATA είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL , 

CAMBRIDGE και ACTA.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ποια ή ποιες πιστοποιήσεις θέλουν να πάρουν.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ 3 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ (αναγνωρισμένo από το ελληνικό δημόσιο)
1. Επεξεργασία Κειμένου(WORD 2010/2013)
2. Υπολογιστικά Φύλλα(ACCESS 2010/2013)
3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία(INTERNET EXPLORER & OUTLOOK 2010/2013)

ΔΙΠΛΩΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ (αναγνωρισμένo από το ελληνικό δημόσιο)
1. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων (Windows 7 & 8)
2. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010/2013)
3. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2010/2013)
4. Βάσεις Δεδομένων (Access 2010/2013)
5. Παρουσιάσεις (PowerPoint 2010/2013)
6. Πληροφορίες & Επικοινωνίες (Internet Explorer 9 & Microsoft Outlook 2010/2013) 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Cambridge Proficiency (αναγνωρισμένo από το ελληνικό δημόσιο)

1. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010/2013)
2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2010/2013)
3. Βάσεις Δεδομένων (Access 2010/2013)
4. Παρουσιάσεις (PowerPoint 2010/2013)
5. Internet- Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Υπάρχουν κι άλλες εξειδικευμένες πιστοποιήσεις για:
Επεξεργασία Φωτογραφίας(PhotoShop)
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο(AutoCad)
Προγραμματισμό PHP, MYSQL,CSS, Web applications, Mobile Applications
Aνάπτυξη ιστοσελίδων με expression web, illustrator, κ.α.

 

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..