Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων :

Ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων υλοποιεί λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού και δημιουργεί έτσι σύνθετα συστήματα. Πιο συγκεκριμένα:

- Συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών του πελάτη

- Συμμετέχει στον σχεδιασμό του Δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφηκαν

- Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται τα Δίκτυα Δεδομένων και τις υπομονάδες τους

- Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται απλά συστήματα πληροφορικής,

- Μπορεί να αναλύσει σε κάποιο βαθμό και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα προκειμένου να άρει βλάβες ή να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου.

- Αποκαθιστά τις βλάβες του δικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα

- Μεριμνά για την επάρκεια πόρων των συστημάτων

- Φροντίζει για την διαθεσιμότητα των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής

- Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους πελάτες

- Mεριμνά για την ασφάλεια του δικτύου με τον κατάλληλο εξοπλισμό

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08 :2523


Διάρκεια Σπουδών : 1 έτος

Πιστοποίηση

1. Πιστοποίηση  Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων ( CISCO - ACTA – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο)

2. Πιστοποίηση  Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων NOCN (Αναγνωρισμένος Βρετανικός Οργανισμός)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Ασφάλεια Δικτύων , internet, Βασικές αρχές πληροφορικής, σχέδιο εγκατάστασης δικτύου, Ups, βασικές γνώσεις κατασκευής ασθενών ρευμάτων, χρήση κατασκευαστικών εργαλείων, λειτουργικά συστήματα δικτύων, συμβόλαια συντήρησης, αρχές διαχείρισης Δικτύων, αξιολόγηση ποιότητας, διαδικασίες επίβλεψης δικτύων, εφαρμογές ΗΥ(WORD, EXCEL, POWERPOINT, AUTOCAD, PROJECT)

 

Data - Σιδεράτος Μανώλης

Στεφάνου Τσουρή 61
Χίος
82100
2271041764 dataiek@otenet.gr