Παιδικά - Μαθητικά Καλοκαιρινά Τμήματα Πληροφορικής

Παιδικά Τμήματα από 6 έως 9 ετών(Από 29 € για 8 ώρες το μήνα)

Στόχος των τμημάτων είναι η εισαγωγή στη χρήση των υπολογιστών με τρόπο απλό, διασκεδαστικό και απόλυτα συνυφασμένο στην ηλικία των παιδιών. Με αυτά τα μαθήματα τα παιδιά θα χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο τον υπολογιστή .

Ενότητες που διδάσκονται :Εγώ και ο υπολογιστής μου, Μικροί και μεγάλοι ζωγράφοι

(Ζωγραφική) , Τα πρώτα κείμενα (Κειμενογράφος), Εισαγωγή στο Ίντερνετ, Οι πρώτοι αριθμοί.

Στο τέλος των μαθημάτων οι μαθητές παίρνουν το Computer Junior Diploma.

 

Μαθητικά Τμήματα από 10 έως 18 ετών ( Από 99 € την ενότητα και Δωρεάν η επανεξέταση (αν χρειαστεί))

Οι μαθητές του Δημοτικού (από την Ε΄ τάξη), του Γυμνασίου και του Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευθούν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε βασικές δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών.

Στο τέλος κάθε ενότητας ο μαθητής μπορεί να εξεταστεί στα διπλώματα ECDL και Cambridge IT SKILLS. Μετά την επιτυχή εξέταση και στις 6 ενότητες, ο μαθητής αποκτά τα αναγνωρισμένα από το ελληνικό δημόσιο Διπλώματα ECDL και Cambridge IT SKILLS.

1. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων (Windows 7 & 8)
3. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010/2013)
4. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2010/2013)
5. Βάσεις Δεδομένων (Access 2010/2013)
6. Παρουσιάσεις (PowerPoint 2010/2013)
7. Πληροφορίες & Επικοινωνίες (Internet Explorer 9 & Microsoft Outlook) 


Εκπαίδευση για προχωρημένους

Cambridge Proficiency

1. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010/2013)
2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2010/2013)
3. Βάσεις Δεδομένων (Access 2010/2013)
4. Παρουσιάσεις (PowerPoint 2010/2013)
5. Internet- Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Οι ανωτέρω τιμές είναι προσφορά μόνο για το καλοκαίρι του 2015.

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..