Υποδηματοποιός

O υποδηματοποιός:
• Επιλέγει το σχέδιο του υποδήματος που θα κατασκευάσει ανάλογα με τις τάσεις της μόδας κάθε περιόδου.
• Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του στάμπου και στη συνέχεια του προμοντέλου και του μοντέλου του υποδήματος καθώς και για την ανάπτυξή τους σε νούμερα.
• Προετοιμάζει και πραγματοποιεί τη διαδικασία κοπής των τμημάτων που απαρτίζουν το φόντι του υποδήματος.
• Προετοιμάζει και πραγματοποιεί τη διαδικασία ραφής και συναρμολόγησης του υποδήματος.
• Εξασφαλίζει την απόδοση της ποσότητας και ποιότητας των υποδημάτων ανάλογα με τις προδιαγραφές και την εντολή παραγωγής.
• Μεριμνά για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών (ξύσιμο, καθάρισμα, γυάλισμα κλπ.) ώστε το τελικό προϊόν να καταλήξει στην αρτιότερη δυνατή του μορφή, να συσκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παντός τύπου φθορές και να παραδοθεί έγκαιρα.Το επάγγελμα του υποδηματοποιού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση και αυτό γιατί ο κακός χειρισμός των μηχανημάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Επιπλέον, χωρίς την κατάλληλη συντήρηση και τήρηση ων κανόνων υγιεινής, το περιβάλλον εργασίας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία του εργαζόμενου λόγω της σκόνης, του θορύβου και της επαφής με επιβλαβείς ουσίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ     

Βασικές  γνώσεις  ποιοτικού  ελέγχου  υλικών      Βασικές  αρχές  σχεδιασμού  υποδημάτων  .       Βασικές  αρχές  αισθητικής  και  χρήσης  χρωμάτων      Βασικές  αρχές  και  τεχνικές  διοίκησης  ανθρώπινου  δυναμικού  .       Βασικές  αρχές  προγραμματισμού  εργασιών      Βασικές  γνώσεις  για  την  κατασκευή  του  φοντιού  .       Βασικές  γνώσεις  εργονομίας  .       Βασικές  γνώσεις  λειτουργίας  μηχανών  .       Βασικές  γνώσεις  προσαρμογής  του  εξωτερικού  με  το  εσωτερικό  μέρος  του  φοντιού  .       Βασικές  γνώσεις  τεχνολογίας  ραφής  :   χρήση  ραπτομηχανών  ,   τεχνική  ραφής  των  διαφόρων  τμημάτων  του  υποδήματος  ,   γνώσεις  της  ποιοτικής  ραφής  .       Βασικές  γνώσεις  χρήσης  υλικών  και  εργαλείων  .       Βασικές  γνώσεις  αισθητικής  και  επιλογή  κατάλληλων  υλικών      Βασικές  γνώσεις  ελεύθερου  σχεδίου      Βασικές  γνώσεις  νημάτων      Βασικές  γνώσεις  οργάνωσης  παραγωγής      Βασικές  γνώσεις  σχεδίου  υλικών  :   διαδικασία  τύπωσης  υλικών  ,   στάμπες  και  τυπώματα  ,   επαναλήψεις  ,   συνδυασμοί  ,   χρωματικές  παραλλαγές  .       Βασικές  γνώσεις  χρήσης  μεθόδων  ικανών  για  την  ταχύτατη  και  ακριβή  κατασκευή  πατρόν  και  εφαρμογή  σε  διάφορα  περίπλοκα  σχέδια  υποδημάτων      Βασικές  γνώσεις  αναγνώρισης  των  φυσικών  σχημάτων  ,   άξονες  ,   αναλογίες  κλπ  .       Βασικές  γνώσεις  Βυρσοδεψίας      Βασικές  γνώσεις  κανόνων  κοπής  υλικών      Βασικές  γνώσεις  κατασκευής  πατρόν      Βασικές  γνώσεις  Τεχνικών  Καλαποδιού      Βασικές  γνώσεις  υγιεινής  και  ασφάλειας  στο  χώρο  εργασίας      Βασικό  πλαίσιο  κανόνων  επαγγελματικής  συμπεριφοράς  .       Γνώσεις  styling:   σωστή  επιλογή  υφασμάτων  ανάλογα  με  τη  χρήση  και  το  σχέδιο  ,   εναλλακτικά  υλικά  ,   πειραματισμός  στη  γραμμή  και  το  στυλ  .       Γνώσεις  ανατομίας  του  ποδιού      Γνώσεις  ειδικών  προδιαγραφών  και  απαιτήσεων  των  υλικών  που  χρησιμοποιούνται      Γνώσεις  υφασματολογίας  .       Ιστορία  της  μόδας  και  της  διαρκούς  εξέλιξης  των  χαρακτηριστικών  της  .       Κατασκευή  σκίτσων  .     Κωδικοποίηση  των  κομματιών  φοντίου     Σωματομετρία  .      Τεχνολογία  μεγεθύνσεων     Χρήση  των  κατάλληλων  σχεδιαστικών  οργάνων   .

Πιστοποίηση  από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

Data - Σιδεράτος Μανώλης

Στεφάνου Τσουρή 61
Χίος
82100
2271041764 dataiek@otenet.gr