Τεχνικός Επεξεργασίας Ήχου Με χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ο/η Τεχνικός Επεξεργασίας Ήχου με χρήση Νέων Τεχνολογιών, είναι ο/η επαγγελματίας του χώρου της μουσικής βιομηχανίας και οπτικοακουστικών προϊόντων ο/η οποίος/α, εφαρμόζοντας σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής, είναι υπεύθυνος/η για την επεξεργασία και την τελική διαμόρφωση του μουσικού/ηχητικού υλικού από την εγγραφή έως την αποθήκευση του τελικού προϊόντος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ     

Ηχοληψία, Ακουστική, Επεξεργασία ήχου με χρήση λογισμικού ΗΥ, Μίξη ήχου, Νομοθεσία-Πνευματικά δικαιώματα, Ηχογράφηση, εξοπλισμός λειτουργία- συντήρηση, Μοντάζ , Ηχητικά εφέ, εξειδικευμένο λογισμικό ΗΥ, Ψηφιακά αρχεία- Βιβλιοθήκες     

Πιστοποίηση Τεχνικός Επεξεργασίας Ήχου  από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.