Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων :

 Το βασικό αντικείμενο εργασίας του Υπαλλήλου Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η επικουρική συμμετοχή του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία, με ιδιαίτερο όμως βάρος στον τομέα της χρηματοοικονομικής οργάνωσης και διοίκησης.

Διεκπεραιώνει εργασίες, σχετικές με την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού) στην οποία εργάζεται.

Επεξεργάζεται και παρακολουθεί τα οικονομικά γεγονότα της επιχείρησης.

Διενεργεί και εργασίες οικονομικής φύσεως εντός της επιχείρησης (εργασίες μισθοδοσίας, προμηθειών, κ.λπ.) καθώς και συναλλαγών με τρίτους (τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.).

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08 :411

Πιστοποίηση

1.Κρατική πιστοποίηση (EOPPEP)

2. Πιστοποίηση Certified Economic Services Employee (CESE), Πιστοποιημένος Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γενική λογιστική, Διοίκηση επιχειρήσεων , βασικές γνώσεις ΗΥ, ΚΒΣ, ασφαλιστική – φορολογική νομοθεσία, ανάλυση δεδομένων, δομή και κανόνες του ΕΓΛΣ, οργάνωση γραφείου, λογισμικό εμπορικής διαχείρισης , γνώσεις λειτουργίας τραπεζών, παραγγελιοληψία, μισθοδοσία, ανάλυση εργατικού κόστους, εφαρμογές λογιστικής, μισθοδοσίας, παραγγελιών, σύνταξη οικονομικών αναφορών.

 

Data - Σιδεράτος Μανώλης

Στεφάνου Τσουρή 61
Χίος
82100
2271041764 dataiek@otenet.gr
Υλοποιήθηκε από Webnode