Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων :

 ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software) αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την άρση βλαβών στις Εφαρμογές Πληροφορικής που υποστηρίζει.

Ειδικότερα, ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software) ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:

• εγκαθιστά το Λειτουργικό Σύστημα στους Η/Υ,

• ρυθμίζει και ελέγχει το Λειτουργικό Σύστημα που εγκατέστησε για την καλή λειτουργία του Η/Υ,

• αναβαθμίζει το Λειτουργικό Σύστημα Η/Υ,

• εγκαθιστά τις εφαρμογές,

• ρυθμίζει και ελέγχει τις εφαρμογές που εγκατέστησε για την καλή ποιότητα και λειτουργία τους,

• αναβαθμίζει και επικαιροποιεί τις εφαρμογές πληροφορικής,

• διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των εφαρμογών,

• συντηρεί τα υπολογιστικά συστήματα στα οποία τρέχουν οι εφαρμογές.

• επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών που εκδηλώνονται.

• εκτελεί τακτικούς ελέγχους μέσω software για τη καλή λειτουργία του λογισμικού.

• εξατομικεύει και εγκαθιστά τις εφαρμογές πληροφορικής στα συστήματα του πελάτη.

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08 :7422

Διάρκεια Σπουδών : 1 έτος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασικές γνώσεις πληροφορικής, ηλεκτρονικής, ηλεκτρολογίας, χειρισμός ΗΥ, λειτουργικά συστήματα, Αγγλικά, Αγγλική ορολογία, ιντερνετ και πρωτόκολλα, Δίκτυα, Σύνταξη πρωτόκολλων παράδοση παραλαβή, εφαρμογές ΗΥ(WORD, EXCEL, POWERPOINT).

 

Πιστοποίηση

1. Πιστοποίηση  Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών( CISCO - ACTA – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο)

2. Πιστοποίηση  Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών NOCN (Αναγνωρισμένος Βρετανικός Οργανισμός)

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.data.edu.gr.

DATA Στεφάνου Τσουρή 61 Χίος

Τ: 2271041764. Ε: info@data.com.gr

 

Data - Σιδεράτος Μανώλης

Στεφάνου Τσουρή 61
Χίος
82100
2271041764 dataiek@otenet.gr