Διαχειριστής/τρια Πολιτιστικών εκδηλώσεων (Cultural Manager)

Διοργανωτής/τρια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων:

Ο Διοργανωτής/τρια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνος/η για τη οργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, της επιχείρησης ή του φορέα υλοποίησης, τις εντολές της προϊσταμένης αρχής και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για επιτύχει τους στόχους της η διοργάνωση.
Ο/η Πολιτιστικός Διοργανωτής/τρια αποτελεί τον απαραίτητο κρίκο μεταξύ προετοιμασίας, οργάνωσης, επίβλεψης και μέριμνας των συνιστωσών μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Ειδικότερα ασχολείται με τις επιμέρους τεχνικές εφαρμογής της οργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης, όπως είναι η διεκπεραίωση της προετοιμασίας της, η επίβλεψη της διαμόρφωσης του χώρου για τη διεξαγωγή της και η διοικητική υποστήριξη για την υλοποίησή της. Παράλληλα, επιμελείται το έντυπο υλικό της πολιτιστικής εκδήλωσης, συγκεντρώνει το υλικό για το φάκελο δημοσιότητας, πληροφορεί και ενημερώνει τα Μέσα Ενημέρωσης. Βασική του επίσης επιδίωξη είναι να επιβλέψει την τήρηση του προγράμματος της εκδήλωσης, να διεκπεραιώσει τις οικονομικές λειτουργίες της και να φροντίσει για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ      

Βασικές Αρχές Πολιτιστικού Management και Marketing, Αρχές Οικονομικών Μαθηματικών, Επικοινωνία, Υγιεινή και Ασφάλεια, Νομοθεσία, Υπολογιστές (Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Διαδίκτυο, διαχείριση έργου), Ξένες γλώσσες, Βασικές γνώσεις Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού, Βασικές γνώσεις της αγοράς του θεάματος και της ψυχαγωγίας, Μεθοδολογία ταξινόμησης πολιτιστικών θεσμών και πολιτιστικών δρώμενων.     

Πιστοποίηση Διοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.