Ειδικός Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας (Professional for Spa and Seawater Treatment)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ειδικός Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας

Professional for Spa and Seawater Treatment

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων:

ο/η ¨Ειδικός Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας (Professional for Spa and Seawater Treatment) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος εργαζόμενος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ή επιχειρήσεις παροχής φροντίδας υγείας:

Μεριμνά για την προετοιμασία και την παρακολούθηση του λουτρού η άλλης συνεδρίας συμφώνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και τις οδηγίες του γιατρού, όπου αυτές είναι απαραίτητες (ποσότητα, διάρκεια. θερμοκρασία κλπ)

Προετοιμάζει και παρακολουθεί προγράμματα θεραπειών (συνεδρίες) για κάθε λουόμενο ,με ρυθμιζόμενη πίεση νερού και ειδικές μπανιέρες (σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρού)

Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας και της απολύμανσης των μεσών και εγκαταστάσεων που προορίζονται για ατομική ή ομαδική χρήση από τους πελάτες

Συμμετέχει στις διαδικασίες άφιξης και υποδοχής του πελάτη για την προβολή της εικόνας της μονάδας ή του κέντρου καθώς της παρακολούθησης του φάκελου του προκείμενου να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του

Στόχος του ¨Ειδικού Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας¨ είναι η διατήρηση αλλά και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης της υγείας και της ευεξίας του σώματος του πελάτη, συμφωνά με τους κανονισμούς, την πολιτική και τις διαδικασίες, που εφαρμόζονται, από τη ξενοδοχειακή επιχείρηση, καθώς και το σύστημα ποιότητας, που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των προσδοκιών του.

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08 :9604

Πιστοποίηση

1. Βεβαίωση σπουδών Κέντρου Δια βίου Μάθησης

2. Πιστοποίηση Professional for Spa and Seawater Treatment (ACTA – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο)

3. Πιστοποίηση Certified Professional for Spa and Seawater Treatment από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

Διάρκεια Σπουδών 2 μήνες .

Κόστος : 580 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1.

Βασικές Αρχές Εξυπηρέτησης Πελατών

2.

Βασικές αρχές Διοίκησης Υδρολουτροθεραπευτηρίων-Κανονισμού λειτουργίας

3.

Αρχές Θαλασσοθεραπείας και Ιαματικής Υδροθεραπείας

4.

Βασικές γνώσεις σύνταξης προγράμματος Λουτροθεραπείας –Θαλασσοθεραπείας

5.

Θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων

6.

Βασικές γνώσεις Τεχνολογίας Σύγχρονων Υδροθεραπευτηρίων και SPA. και Διαρρύθμισης των χωρών

7.

Μορφές Υδρολουτροθεραπείας και είδη λούσεων

8.

Υγιεινή Υδροθεραπευτηρίων-SPA

9.

Βασικές γνώσεις Φαρμακολογικών ιδιοτήτων των Ιαματικών νερών και φυτικών προϊόντων βαθιάς θάλασσας

10.

Βασικές γνώσεις Θεραπευτικών ενδείξεων του θερμού νερού

11.

Κινησιολογία-Κινησιοθεραπεία

12.

Ποσιθεραπεία, Εισπνοθεραπεία, Λασποθεραπεία

13.

Βασικές γνώσεις Προληπτικής Ιατρικής-Αναζωογόνησης

14.

Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών

15.

Τεχνικές επικοινωνίας και Ψυχολογίας Πελατείας

16.

Τεχνικές εκμετάλλευσης, διαχείρισης και προστασίας των Ιαματικών πηγών

17.

Γνώσεις Φυσικοθεραπείας- Ηλεκτροθεραπείας

18.

Φυσική αγωγή

19.

Η Ψυχολογία στο χώρο της υγείας

20.

Τεχνικές αποκατάστασης Ρευματολογικών, Ορθοπεδικών, Νευρολογικών, Δερματολογικών , Καρδιοαναπνευστικών, Γυναικολογικών παθήσεων

21.

Γνώσεις Χημείας Ιαματικών Θερμομεταλλικών και ποσίμων νερών

22.

Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ)

23.

Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας

24.

Στοιχεία εργατικού δικαίου

25.

Τεχνικές αναζήτησης, εξεύρεσης & διατήρησης εργασίας

26.

Βασικές προσωπικές & διαπροσωπικές επαγγελματικές δεξιότητες

27.

Περιβαλλοντική διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                www.iekdata.com

DATA Στεφάνου Τσουρή 61 Χίος

Τ: 2271041764. Ε: dataiek@otenet.gr

 

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση της Δράσης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», Αριθμός Πρόσκλησης 1/2019. Αφορά στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

 

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των Δήμων, Περιφερειών και Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.622.336€ που θα διατεθεί για τον Στόχο 8.1(ii): «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Επιβλέποντες Φορείς) με συνολικό προϋπολογισμό 193.302.177,60€ 134.815.978€ από σύγχρονους πόρους και 58.486.200,00€ από εθνικούς). Οι εθνικοί πόροι θα καταβληθούν από τον ΟΑΕΔ.

 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 26.852 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..

Data - Σιδεράτος Μανώλης

Στεφάνου Τσουρή 61
Χίος
82100
2271041764 dataiek@otenet.gr
Υλοποιήθηκε από Webnode