Ειδικός Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας (Professional for Spa and Seawater Treatment)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ειδικός Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας

Professional for Spa and Seawater Treatment

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων:

ο/η ¨Ειδικός Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας (Professional for Spa and Seawater Treatment) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος εργαζόμενος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ή επιχειρήσεις παροχής φροντίδας υγείας:

Μεριμνά για την προετοιμασία και την παρακολούθηση του λουτρού η άλλης συνεδρίας συμφώνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και τις οδηγίες του γιατρού, όπου αυτές είναι απαραίτητες (ποσότητα, διάρκεια. θερμοκρασία κλπ)

Προετοιμάζει και παρακολουθεί προγράμματα θεραπειών (συνεδρίες) για κάθε λουόμενο ,με ρυθμιζόμενη πίεση νερού και ειδικές μπανιέρες (σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρού)

Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας και της απολύμανσης των μεσών και εγκαταστάσεων που προορίζονται για ατομική ή ομαδική χρήση από τους πελάτες

Συμμετέχει στις διαδικασίες άφιξης και υποδοχής του πελάτη για την προβολή της εικόνας της μονάδας ή του κέντρου καθώς της παρακολούθησης του φάκελου του προκείμενου να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του

Στόχος του ¨Ειδικού Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας¨ είναι η διατήρηση αλλά και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης της υγείας και της ευεξίας του σώματος του πελάτη, συμφωνά με τους κανονισμούς, την πολιτική και τις διαδικασίες, που εφαρμόζονται, από τη ξενοδοχειακή επιχείρηση, καθώς και το σύστημα ποιότητας, που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των προσδοκιών του.

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08 :9604

Πιστοποίηση

1. Βεβαίωση σπουδών Κέντρου Δια βίου Μάθησης

2. Πιστοποίηση Professional for Spa and Seawater Treatment (ACTA – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο)

3. Πιστοποίηση Certified Professional for Spa and Seawater Treatment από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

Διάρκεια Σπουδών 2 μήνες .

Κόστος : 580 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1.

Βασικές Αρχές Εξυπηρέτησης Πελατών

2.

Βασικές αρχές Διοίκησης Υδρολουτροθεραπευτηρίων-Κανονισμού λειτουργίας

3.

Αρχές Θαλασσοθεραπείας και Ιαματικής Υδροθεραπείας

4.

Βασικές γνώσεις σύνταξης προγράμματος Λουτροθεραπείας –Θαλασσοθεραπείας

5.

Θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων

6.

Βασικές γνώσεις Τεχνολογίας Σύγχρονων Υδροθεραπευτηρίων και SPA. και Διαρρύθμισης των χωρών

7.

Μορφές Υδρολουτροθεραπείας και είδη λούσεων

8.

Υγιεινή Υδροθεραπευτηρίων-SPA

9.

Βασικές γνώσεις Φαρμακολογικών ιδιοτήτων των Ιαματικών νερών και φυτικών προϊόντων βαθιάς θάλασσας

10.

Βασικές γνώσεις Θεραπευτικών ενδείξεων του θερμού νερού

11.

Κινησιολογία-Κινησιοθεραπεία

12.

Ποσιθεραπεία, Εισπνοθεραπεία, Λασποθεραπεία

13.

Βασικές γνώσεις Προληπτικής Ιατρικής-Αναζωογόνησης

14.

Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών

15.

Τεχνικές επικοινωνίας και Ψυχολογίας Πελατείας

16.

Τεχνικές εκμετάλλευσης, διαχείρισης και προστασίας των Ιαματικών πηγών

17.

Γνώσεις Φυσικοθεραπείας- Ηλεκτροθεραπείας

18.

Φυσική αγωγή

19.

Η Ψυχολογία στο χώρο της υγείας

20.

Τεχνικές αποκατάστασης Ρευματολογικών, Ορθοπεδικών, Νευρολογικών, Δερματολογικών , Καρδιοαναπνευστικών, Γυναικολογικών παθήσεων

21.

Γνώσεις Χημείας Ιαματικών Θερμομεταλλικών και ποσίμων νερών

22.

Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ)

23.

Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας

24.

Στοιχεία εργατικού δικαίου

25.

Τεχνικές αναζήτησης, εξεύρεσης & διατήρησης εργασίας

26.

Βασικές προσωπικές & διαπροσωπικές επαγγελματικές δεξιότητες

27.

Περιβαλλοντική διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                www.iekdata.com

DATA Στεφάνου Τσουρή 61 Χίος

Τ: 2271041764. Ε: dataiek@otenet.gr