Φωτογράφος – ειδικός ψηφιακών λήψεων

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων¨:

Το βασικό αντικείμενο εργασίας του φωτογράφου είναι η λήψη φωτογραφιών με τις οποίες καταγράφει εικόνες, πρόσωπα, τοπία όπως ο ίδιος τα συλλαμβάνει με την φαντασία του και τις τεχνικές δυνατότητες που του παρέχει η φωτογραφική μηχανή. Ο φωτογράφος είναι ο παραγωγός-δημιουργός εικόνας βάσει της τεχνικής αποτύπωσής της, σε φωτοευπαθή επιφάνεια ή σε ηλεκτρικό φορτίο-ψηφιακό (φωτογραφία).
Η πλειοψηφία των φωτογράφων αυτοαπασχολείται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε διάφορους επιμέρους τομείς (διαφημιστική φωτογραφία, φωτογραφία μόδας, πορτραίτου, επιστημονική φωτογραφία κλπ.), είτε διατηρώντας το δικό τους στούντιο ή φωτογραφικό κατάστημα είτε σε συνδυασμό των παραπάνω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ      

Βασικές αρχές λειτουργίας και τεχνικών δυνατοτήτων του   εξοπλισμού (επιλογή των κατάλληλων φακών, λειτουργία μηχανών   μεσαίου  και μεγάλου format, παραμετροποίηση του εξοπλισμού,   Χρήση φίλτρων και άλλων βοηθημάτων κλπ)  •  Βασικές και ειδικές αρχές φωτισμού (αξιολόγηση και αξιοποίηση των   φωτιστικών συνθηκών, λόγος φωτισμού, επιλογή αντίθεσης   κλάσματος και ανταυγαστήρων φλας, γνώσεις   φωτισμού   εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, δημιουργία των απαραίτητων   φωτιστικών συνθηκών κ  λπ  .  •  Βασικές και ειδικές γνώσεις σύνθεσης εικόνας, χρωμάτων,   αντικειμένων (Σύνθεση του οπτικού περιεχομένου του κάδρου   γνωρίζοντας της αρχές της αισθητικής και της προ  οπτικής  ...)    •  Βασικές γνώσεις καδραρίσματος.  •  γνώσεις χρήσης Η/Υ και διαδικτύου  4  •  Βασικές αρχές γραμμικού ή ελεύθερου σχεδίου κατά περίπτωση  •  Ιστορία τέχνης  •  Γνώση βασικών και ειδικών αρχών λήψεων  •  Βασικοί νόμοι Φυσικής   –  Οπτικής  , Βασικές γνώσεις αποκατάστασης παλαιών φωτογραφιών  •  Βασικές γνώσεις ψηφιοποίησης παλαιών αρχείων  •  Βασικές και ειδικές αρχές αισθητικής  •  Βασικές γνώσεις ψηφιοποίησης παλαιών αρχείων  •  ειδικές γνώσεις ορολογίας  •  Θεωρία χρωμάτων    Γενικές γνώσεις «στησίματος» σελίδας  •  Ιστορία της φωτογραφίας.  , Ανάλυση, ισορροπία και μέτρηση χρώματος  •  Βασικές γνώσεις σύνθεσης επιλογής μεγεθών   εκτύπωσης, καρδαρίσματος κ.λ.π  •  Καλιμπράρισμα (παραμετροποίηση του εξοπλισμού με   στόχο την ταύτιση της ψηφιακής εικόνα  ς με την   εκτυπωμένη εκδοχή της)  •  Ρετουσάρισμα  ,  Γνώση των τύπων κινήσεων της μηχανής (vertical, panoramic κλπ),   γνώση βασικών αρχών travelling  •  Κίνηση μοντέλου  •  Γνώσεις μοντάζ  •  Γνώσεις σχεδίου  •  Θεωρία κινηματογράφου  .   

Πιστοποίηση Φωτογράφος από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

 

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..