Φωτογράφος – ειδικός ψηφιακών λήψεων

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων¨:

Το βασικό αντικείμενο εργασίας του φωτογράφου είναι η λήψη φωτογραφιών με τις οποίες καταγράφει εικόνες, πρόσωπα, τοπία όπως ο ίδιος τα συλλαμβάνει με την φαντασία του και τις τεχνικές δυνατότητες που του παρέχει η φωτογραφική μηχανή. Ο φωτογράφος είναι ο παραγωγός-δημιουργός εικόνας βάσει της τεχνικής αποτύπωσής της, σε φωτοευπαθή επιφάνεια ή σε ηλεκτρικό φορτίο-ψηφιακό (φωτογραφία).
Η πλειοψηφία των φωτογράφων αυτοαπασχολείται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε διάφορους επιμέρους τομείς (διαφημιστική φωτογραφία, φωτογραφία μόδας, πορτραίτου, επιστημονική φωτογραφία κλπ.), είτε διατηρώντας το δικό τους στούντιο ή φωτογραφικό κατάστημα είτε σε συνδυασμό των παραπάνω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ      

Βασικές αρχές λειτουργίας και τεχνικών δυνατοτήτων του   εξοπλισμού (επιλογή των κατάλληλων φακών, λειτουργία μηχανών   μεσαίου  και μεγάλου format, παραμετροποίηση του εξοπλισμού,   Χρήση φίλτρων και άλλων βοηθημάτων κλπ)  •  Βασικές και ειδικές αρχές φωτισμού (αξιολόγηση και αξιοποίηση των   φωτιστικών συνθηκών, λόγος φωτισμού, επιλογή αντίθεσης   κλάσματος και ανταυγαστήρων φλας, γνώσεις   φωτισμού   εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, δημιουργία των απαραίτητων   φωτιστικών συνθηκών κ  λπ  .  •  Βασικές και ειδικές γνώσεις σύνθεσης εικόνας, χρωμάτων,   αντικειμένων (Σύνθεση του οπτικού περιεχομένου του κάδρου   γνωρίζοντας της αρχές της αισθητικής και της προ  οπτικής  ...)    •  Βασικές γνώσεις καδραρίσματος.  •  γνώσεις χρήσης Η/Υ και διαδικτύου  4  •  Βασικές αρχές γραμμικού ή ελεύθερου σχεδίου κατά περίπτωση  •  Ιστορία τέχνης  •  Γνώση βασικών και ειδικών αρχών λήψεων  •  Βασικοί νόμοι Φυσικής   –  Οπτικής  , Βασικές γνώσεις αποκατάστασης παλαιών φωτογραφιών  •  Βασικές γνώσεις ψηφιοποίησης παλαιών αρχείων  •  Βασικές και ειδικές αρχές αισθητικής  •  Βασικές γνώσεις ψηφιοποίησης παλαιών αρχείων  •  ειδικές γνώσεις ορολογίας  •  Θεωρία χρωμάτων    Γενικές γνώσεις «στησίματος» σελίδας  •  Ιστορία της φωτογραφίας.  , Ανάλυση, ισορροπία και μέτρηση χρώματος  •  Βασικές γνώσεις σύνθεσης επιλογής μεγεθών   εκτύπωσης, καρδαρίσματος κ.λ.π  •  Καλιμπράρισμα (παραμετροποίηση του εξοπλισμού με   στόχο την ταύτιση της ψηφιακής εικόνα  ς με την   εκτυπωμένη εκδοχή της)  •  Ρετουσάρισμα  ,  Γνώση των τύπων κινήσεων της μηχανής (vertical, panoramic κλπ),   γνώση βασικών αρχών travelling  •  Κίνηση μοντέλου  •  Γνώσεις μοντάζ  •  Γνώσεις σχεδίου  •  Θεωρία κινηματογράφου  .   

Πιστοποίηση Φωτογράφος από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

 

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση της Δράσης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», Αριθμός Πρόσκλησης 1/2019. Αφορά στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

 

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των Δήμων, Περιφερειών και Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.622.336€ που θα διατεθεί για τον Στόχο 8.1(ii): «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Επιβλέποντες Φορείς) με συνολικό προϋπολογισμό 193.302.177,60€ 134.815.978€ από σύγχρονους πόρους και 58.486.200,00€ από εθνικούς). Οι εθνικοί πόροι θα καταβληθούν από τον ΟΑΕΔ.

 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 26.852 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..

Data - Σιδεράτος Μανώλης

Στεφάνου Τσουρή 61
Χίος
82100
2271041764 dataiek@otenet.gr
Υλοποιήθηκε από Webnode