Γενικές Πληροφορίες- Ιστορικό ΙΕΚ DATA

Ο θεσμός των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι ένας Ευρωπαϊκός, πρωτοποριακός θεσμός.
Το Ι.Ε.Κ. DATA λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1993 (πρώτη άδεια ίδρυσης για φυσικά πρόσωπα Ι.Ε.Κ. 460/25-6-93  τ.Β’).
Το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. DATA είναι ένα μεταλυκειακό  Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα της Πληροφορικής και στους  τομείς Οικονομίας και Διοίκησης, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1

Κέντρο δια Βίου Μάθησης

Από το Σεπτέμβρη του 2013 το ΙΕΚ DATA λειτουργεί και σαν Κέντρο δια Βίου Μάθησης Αναγνωρισμένο από το κράτος (Αριθμός Αδείας 2100078) στους τομείς τουρισμού, γαστρονομίας, οικονομικών και πληροφορικής.

Από τον Ιούνιο του 2014 είναι πιστοποιημένο σχολείο από τον παγκόσμιο οργανισμό των Chef WACS (World Accociation of Chefs Societies). Είναι η μοναδική σχολή στην Ελλάδα με αυτή την πιστοποίηση (DATA, WACS APPROVED SCHOOL , CHIOS, GREECE).

Δεκτοί  γίνονται  απόφοιτοι  κάθε  τύπου  Λυκείου  ,  αλλά  και  Γυμνασίου.

Η  διάρκεια  των  σπουδών  είναι  1  ή  2  έτη,  1  έτος  υποχρεωτικό  και  1  προαιρετικό  κατά  περίπτωση.

Τα  προγράμματα  σπουδών  είναι  εγκεκριμένα  από  το  Υπουργείο  Παιδείας(ΕΟΠΠΕΠ).

Στο τέλος των σπουδών τους οι καταρτιζόμενοι παίρνουν το δίπλωμά τους μετά από εξετάσεις πιστοποίησης.

Λειτουργούν τμήματα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας (Πρωϊνά, μεσημεριανά, απογευματινά , βραδινά).

Οι ειδικότητες που λειτουργούν είναι:

Πιστοποιημένες Σπουδές καριέρας σε 24 Νέες ειδικότητες

Ειδικότητες μονοετούς – διετούς φοίτησης

Μάγειρας(Chef)

Αρτοποιός- Ζαχαροπλάστης

Ειδικότητες μονοετούς  φοίτησης

Κομμωτική -Αισθητική  άκρων

Οικοξεναγός(EcoGuide)

Τεχνίτης  σχεδιασμού  και  παραγωγής  ετοίμου  ενδύματος    (Κοπτική Ραπτική)   

Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)

Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων

Ειδικότητες ταχύρρυθμης εκπαίδευσης (1- 2 μηνών)

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου* 

Μπάρμαν Barista*- Μπάρμαν Bartender*

Ειδικός Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας*  

Οροφοκόμος (HouseKeeper)*

Σερβιτόρος *

Προσωπικό ιδιωτικής Ασφάλειας(Security)*

Πωλητής Λιανικής*

Αγρότης-υπεύθυνος αγροτουριστικής μονάδας*

Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών *

Εκπαιδευτής Ενηλίκων*

Διαχειριστής/τρια Πολιτιστικών εκδηλώσεων (Cultural  Manager)     

Ζωγράφος –Πλαστικός (Scenic Artist)      

Φωτογράφος – ειδικός ψηφιακών λήψεων 

Τεχνικός Επεξεργασίας Ήχου  Με χρήση Νέων Τεχνολογιών   

Υποδηματοποιός  

Εμψυχωτής Τουρισμού

*Τα τμήματα σε αυτές τις ειδικότητες ξεκινούν 2 φορές κάθε μήνα.

Εικονική Περιήγηση στους χώρους μας

 

 

 

 

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση της Δράσης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», Αριθμός Πρόσκλησης 1/2019. Αφορά στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

 

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των Δήμων, Περιφερειών και Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.622.336€ που θα διατεθεί για τον Στόχο 8.1(ii): «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Επιβλέποντες Φορείς) με συνολικό προϋπολογισμό 193.302.177,60€ 134.815.978€ από σύγχρονους πόρους και 58.486.200,00€ από εθνικούς). Οι εθνικοί πόροι θα καταβληθούν από τον ΟΑΕΔ.

 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 26.852 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..

Data - Σιδεράτος Μανώλης

Στεφάνου Τσουρή 61
Χίος
82100
2271041764 dataiek@otenet.gr
Υλοποιήθηκε από Webnode