Γενικές Πληροφορίες- Ιστορικό ΙΕΚ DATA

Ο θεσμός των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι ένας Ευρωπαϊκός, πρωτοποριακός θεσμός.
Το Ι.Ε.Κ. DATA λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1993 (πρώτη άδεια ίδρυσης για φυσικά πρόσωπα Ι.Ε.Κ. 460/25-6-93  τ.Β’).
Το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. DATA είναι ένα μεταλυκειακό  Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα της Πληροφορικής και στους  τομείς Οικονομίας και Διοίκησης, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1

Κέντρο δια Βίου Μάθησης

Από το Σεπτέμβρη του 2013 το ΙΕΚ DATA λειτουργεί και σαν Κέντρο δια Βίου Μάθησης Αναγνωρισμένο από το κράτος (Αριθμός Αδείας 2100078) στους τομείς τουρισμού, γαστρονομίας, οικονομικών και πληροφορικής.

Από τον Ιούνιο του 2014 είναι πιστοποιημένο σχολείο από τον παγκόσμιο οργανισμό των Chef WACS (World Accociation of Chefs Societies). Είναι η μοναδική σχολή στην Ελλάδα με αυτή την πιστοποίηση (DATA, WACS APPROVED SCHOOL , CHIOS, GREECE).

Δεκτοί  γίνονται  απόφοιτοι  κάθε  τύπου  Λυκείου  ,  αλλά  και  Γυμνασίου.

Η  διάρκεια  των  σπουδών  είναι  1  ή  2  έτη,  1  έτος  υποχρεωτικό  και  1  προαιρετικό  κατά  περίπτωση.

Τα  προγράμματα  σπουδών  είναι  εγκεκριμένα  από  το  Υπουργείο  Παιδείας(ΕΟΠΠΕΠ).

Στο τέλος των σπουδών τους οι καταρτιζόμενοι παίρνουν το δίπλωμά τους μετά από εξετάσεις πιστοποίησης.

Λειτουργούν τμήματα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας (Πρωϊνά, μεσημεριανά, απογευματινά , βραδινά).

Οι ειδικότητες που λειτουργούν είναι:

Πιστοποιημένες Σπουδές καριέρας σε 24 Νέες ειδικότητες

Ειδικότητες μονοετούς – διετούς φοίτησης

Μάγειρας(Chef)

Αρτοποιός- Ζαχαροπλάστης

Ειδικότητες μονοετούς  φοίτησης

Κομμωτική -Αισθητική  άκρων

Οικοξεναγός(EcoGuide)

Τεχνίτης  σχεδιασμού  και  παραγωγής  ετοίμου  ενδύματος    (Κοπτική Ραπτική)   

Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)

Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων

Ειδικότητες ταχύρρυθμης εκπαίδευσης (1- 2 μηνών)

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου* 

Μπάρμαν Barista*- Μπάρμαν Bartender*

Ειδικός Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας*  

Οροφοκόμος (HouseKeeper)*

Σερβιτόρος *

Προσωπικό ιδιωτικής Ασφάλειας(Security)*

Πωλητής Λιανικής*

Αγρότης-υπεύθυνος αγροτουριστικής μονάδας*

Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών *

Εκπαιδευτής Ενηλίκων*

Διαχειριστής/τρια Πολιτιστικών εκδηλώσεων (Cultural  Manager)     

Ζωγράφος –Πλαστικός (Scenic Artist)      

Φωτογράφος – ειδικός ψηφιακών λήψεων 

Τεχνικός Επεξεργασίας Ήχου  Με χρήση Νέων Τεχνολογιών   

Υποδηματοποιός  

Εμψυχωτής Τουρισμού

*Τα τμήματα σε αυτές τις ειδικότητες ξεκινούν 2 φορές κάθε μήνα.

Εικονική Περιήγηση στους χώρους μας

 

 

 

 

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..