Πωλητής Λιανικής

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πωλητής Λιανικής

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων¨:

«Πωλητής είναι ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος που εξυπηρετεί τους πελάτες, δείχνοντάς τους τα προϊόντα και δίνοντάς τους σχετικές πληροφορίες». Στην ελληνική αγορά εργασίας ο πλέον γνωστός όρος που περιγράφει το συγκεκριμένο επαγγέλματα είναι «Πωλητής προϊόντων» όρος ο οποίος περιλαμβάνει όλο το εύρος των προς πώληση προϊόντων. Ως Πωλητής Λιανικής ορίζεται ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος λιανικού εμπορίου ο οποίος ασχολείται με την πώληση των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων πελατών και τη δημιουργία νέων. Σκοπός του Πωλητή Λιανικής είναι η πώληση, η πληροφόρηση και η επεξήγηση του προς πώληση προϊόντος στον καταναλωτή. Δηλ. ασχολείται με την ολοκλήρωση της εμπορικής δραστηριότητας. Οι Πωλητές Λιανικής ασχολούνται με την πώληση μιας ευρείας γκάμας προϊόντων σε καταστήματα που ανήκουν στον κλάδο της λιανικής πώλησης και απευθύνονται κατά βάση στο ευρύ κοινό.

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08[1]: 532

 

Δυνατότητες απασχόλησης

Καταστήματα Λιανικής κάθε είδους                                                                     

 Διάρκεια Σπουδών : 1 εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Τεχνική Πωλήσεων, Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, Marketing, Οργάνωση τμήματος πωλήσεων, Δημόσιες σχέσεις, Διεθνές εμπόριο,  Παραγγελιοληψία, Συμπεριφορά καταναλωτή, Νομοθεσία προστασίας καταναλωτή, Υγιεινή και ασφάλεια χώρων εργασίας, Ξένη γλώσσα (Αγγλικά), Υπολογιστές.

                                           

Πιστοποίηση

1.      Πιστοποίηση Certified Salesman(ACTA- Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο)

2.      Πιστοποίηση Certified Salesman από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

 

               

             DATA Στεφάνου Τσουρή 61 Χίος

Τ: 2271041764. Ε: info@data.com.gr

 [1] Οι κωδικοί κατά ISCO-08 είναι αναρτημένοι στον ιστοτόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr)