Πωλητής Λιανικής

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πωλητής Λιανικής

Σκοπός του προγράμματος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων¨:

«Πωλητής είναι ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος που εξυπηρετεί τους πελάτες, δείχνοντάς τους τα προϊόντα και δίνοντάς τους σχετικές πληροφορίες». Στην ελληνική αγορά εργασίας ο πλέον γνωστός όρος που περιγράφει το συγκεκριμένο επαγγέλματα είναι «Πωλητής προϊόντων» όρος ο οποίος περιλαμβάνει όλο το εύρος των προς πώληση προϊόντων. Ως Πωλητής Λιανικής ορίζεται ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος λιανικού εμπορίου ο οποίος ασχολείται με την πώληση των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων πελατών και τη δημιουργία νέων. Σκοπός του Πωλητή Λιανικής είναι η πώληση, η πληροφόρηση και η επεξήγηση του προς πώληση προϊόντος στον καταναλωτή. Δηλ. ασχολείται με την ολοκλήρωση της εμπορικής δραστηριότητας. Οι Πωλητές Λιανικής ασχολούνται με την πώληση μιας ευρείας γκάμας προϊόντων σε καταστήματα που ανήκουν στον κλάδο της λιανικής πώλησης και απευθύνονται κατά βάση στο ευρύ κοινό.

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08[1]: 532

 

Δυνατότητες απασχόλησης

Καταστήματα Λιανικής κάθε είδους                                                                     

 Διάρκεια Σπουδών : 1 εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Τεχνική Πωλήσεων, Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, Marketing, Οργάνωση τμήματος πωλήσεων, Δημόσιες σχέσεις, Διεθνές εμπόριο,  Παραγγελιοληψία, Συμπεριφορά καταναλωτή, Νομοθεσία προστασίας καταναλωτή, Υγιεινή και ασφάλεια χώρων εργασίας, Ξένη γλώσσα (Αγγλικά), Υπολογιστές.

                                           

Πιστοποίηση

1.      Πιστοποίηση Certified Salesman(ACTA- Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο)

2.      Πιστοποίηση Certified Salesman από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

 

               

             DATA Στεφάνου Τσουρή 61 Χίος

Τ: 2271041764. Ε: info@data.com.gr

 [1] Οι κωδικοί κατά ISCO-08 είναι αναρτημένοι στον ιστοτόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr)

 

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..