ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οροφοκόμος (HouseKeeper)

·  Σύμφωνα με το Εθνικό Επαγγελματικό περίγραμμα, ο Οροφοκόμος είναι ο εργαζόμενος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που φροντίζει για την καθαριότητα και τακτοποίηση των δωματίων καθώς και για τον εξοπλισμό τους με όλα τα απαραίτητα υλικά, προσφέροντας στους πελάτες μία άνετη διαμονή σε ένα καθαρό, υγιεινό, άνετο, φιλικό και ήσυχο περιβάλλον

·  Βασικός σκοπός του επαγγέλματος του Οροφοκόμου είναι να φροντίσει για την προετοιμασία του χώρου διαμονής μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, ώστε το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών να επηρεάσει θετικά τη γνώμη των πελατών για αυτή, προκειμένου να τους προτρέψει να γίνουν τακτικοί επισκέπτες / φιλοξενούμενοι της

·  Τι θα αποκτήσετε μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου

·  Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα βρίσκεστε πλέον σε θέση να :

·  Γνωρίζετε τις βασικές αρχές της ομάδας επαγγελμάτων του τμήματος οροφοκομίας

·  Κατανοείτε το ρόλο και τη σημασία του τμήματος της οροφοκομίας σε ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα

·  Κατανοείτε την χρήση βασικών αρχών ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας

·  Γνωρίζετε τους τύπους δωματίων και τα χαρακτηριστικά τους

·  Γνωρίζετε ποιος είναι ο είναι ο επιβεβλημένος τρόπος καθαρισμού και ποια τα χαρακτηριστικά του

·  Γνωρίζετε την δράση κάθε καθαριστικής ουσίας, σε ποια επιφάνεια αρμόζει κάθε ουσία και γιατί

·  Γνωρίζετε τους τρόπους τακτοποίησης και καλλωπισμού ενός κρεβατιού και ποιοι κανόνες υπάρχουν ανά τύπο καταλύματος

·  Κατανοείτε την λειτουργία του μηχανικού και χειροκίνητου εξοπλισμού καθαριότητας, τους τρόπους σωστής λειτουργίας των καθώς και τα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή ατυχημάτων

·  Είστε ενήμεροι για την διακόσμηση ενός δωματίου και πώς να διακοσμούν ένα δωμάτιο για κάθε περίπτωση

·  Εφαρμόζετε τον ενδεδειγμένο τρόπο για την εξυπηρέτηση του πελάτη

·  Μεριμνείτε για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας με σκοπό να αποφευχθούν τα ατυχήματα εν ώρα εργασίας.

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO-08[1]: 5162

 

Διάρκεια Σπουδών : 2 μήνες (94 ώρες κατάρτισης)

Κόστος: 580 €

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1.

Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας τουριστικού καταλύματος

2.

Βασικές αρχές οροφοκομιακής τέχνης

3.

Ειδικοί κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς

4.

Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών

5.

Ελληνική και ξένη ξενοδοχειακή ορολογία

6.

Προετοιμασία απαραίτητων υλικών και ιματισμού για τον καθαρισμό ξενοδοχειακού καταλύματος

7.

Περισυλλογή και απομάκρυνσης απορριμμάτων και χρησιμοποιηθέντος ιματισμού από ξενοδοχειακό κατάλυμα

8.

Καθαρισμός χώρων ξενοδοχειακού καταλύματος (υπνοδωμάτιο, μπάνιο λοιποί χώροι)

9.

Τακτοποίηση ιματισμού στους χώρους ξενοδοχειακού καταλύματος

10.

Αναπλήρωση αναλώσιμων στους χώρους ξενοδοχειακού καταλύματος

11.

Τακτοποίηση προσωπικών ειδών πελάτη ξενοδοχειακού καταλύματος

12.

Προετοιμασία ξενοδοχειακού καταλύματος για νυκτερινή κατάκλιση

13.

Εντοπισμός βλαβών και φθορών στους χώρους ξενοδοχειακού καταλύματος

14.

Έλεγχος ημερήσιας κίνησης στο χώρο ευθύνης ενός ξενοδοχειακού καταλύματος

15.

Παράδοση απολεσθέντων ειδών πελατών ενός ξενοδοχειακού καταλύματος

16.

Παράδοση ανευρεθέντων ειδών πελατών ενός ξενοδοχειακού καταλύματος

17.

Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας

18.

Στοιχεία εργατικού δικαίου

19.

Τεχνικές αναζήτησης, εξεύρεσης & διατήρησης εργασίας

20.

Βασικές προσωπικές & διαπροσωπικές επαγγελματικές δεξιότητες

21.

Περιβαλλοντική διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων

22.

Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ)

Πιστοποίηση

  1. Πιστοποίηση Certified Professional Housekeeper(ACTA- Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο)
  2. Πιστοποίηση Certified Professional Housekeeper από τον αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα NOCN.

Δυνατότητες απασχόλησης

Ξενοδοχεία

Εστιατόρια

Πλοία

Κρουαζιερόπλοια

Catering

Νοσοκομεία

Bar Cafe

Ιδρύματα

                www.iekdata.com

DATA Στεφάνου Τσουρή 61 Χίος

Τ: 2271041764. Ε: dataiek@otenet.gr[1] Οι κωδικοί κατά ISCO-08 είναι αναρτημένοι στον ιστοτόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr)

 

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..