το ΙΕΚ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TIES.

ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
10/6/2015 το ΙΕΚ DATA ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TIES.