Ωρολόγια Προγράμματα 2015 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015  
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ)   ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10:00 πμ
ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10:00 πμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 πμ
ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ+ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 10:00 πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 10:00 πμ
       
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ)   ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5:00 μμ
ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5:00 μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΑΓΓΛΙΚΑ 5:00 μμ
ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ+ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 5:00 μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 6:00 μμ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015  
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4:00 μμ
ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4:00 μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΑΓΓΛΙΚΑ 4:00 μμ
ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4:00 μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 6:00 μμ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015  
ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ)   ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΑΓΓΛΙΚΑ+ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  10:00 πμ
ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10:00 πμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 10:00 πμ
ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΒΟΥΝΟΥ  10:00 πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΤΟΥΡΚΙΚΑ 11:00 πμ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Β εξαμηνου 2015 ΑΠΟΓΕΥΜΑ.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΓΕΙΡΑΣ B εξαμήνου 2015 ΠΡΩΙ.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β εξαμηνου 2015 ΑΠΟΓΕΥΜΑ.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ Β εξαμηνου 2015.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β εξαμηνου 2015 ΑΠΟΓΕΥΜΑ .pdf
 

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο«Κατάρτιση μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος /φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»,η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», ενεργώνταςκατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρατης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεταιστην ανωτέρω πρόσκληση, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4)τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 12-09-2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδική ιστοσελίδα  https://voucher.gov.gr.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης DATA στα τηλέφωνα 2271041764..